Splavovanie Vhu mPrvá pltnícka a raftingová spoločnosť s r.o. (PPRS) vznikla v roku 1999 ako podnikateľský subjekt, ktorého hlavnou náplňou je obnovenie tradície pltníctva na Váhu, v jeho historicky najznámejšom úseku – v strečnianskej úžine.

Splavovanie Váhu je vykonávané v zmysle Plavebného opatrenia č. 3/2002, ako poriadku k plavbe osobných pltí na rieke Váh v úseku Bariérová – Strečno, vydaného Štátnou plavebnou správou Bratislava.Plavby sa vykonávajú na pltiach s typovým označením Strečno.Stále väčší záujem klientely z celého sveta ich spokojnosť, iba priaznivé ohlasy a profesionálne zvládnutie celého spektra služieb v rámci tejto nezvyčajnej ponuky s typickými slovenskými prvkami, sú predpokladom, že aj Vy navštívite túto atrakciu.