Korene problémov, ktoré k napätiu vedú, sa musia riešiť. Každý si musíme nájsť ten svoj spôsob relaxu. Najdostupnejšie sú rôzne sauny , bazény a v súčasnej dobe menej známa infračervená prehrievacia tepelná kabína, ktorá je jedným z alternatívnych druhov potných kúpeľov..Pri pravidelnej aplikácii tiež výrazne ovplyvňuje svalový tonus a centrálny nervový systém.


Nebojme sa starať o seba.  Nezaškodí niekedy si dopriať aj oddychový wellness víkendový pobyt napr. aj v Oščadnici v Alpinke.