mDo Jaworzynky, kde sa stretávajú hranice Poľska, Čiech a Slovenska, vedie neobyčajne malebná cesta od strany Istebnej a Koniakowa, ktorá sa ťahá po hrebeni v nadmorskej výąke 650 m.

Tu sa stretávajú hranice rozvodnice, z ktorej sa rieky rozbiehajú do morí Baltického a Čierneho.Na územie múzea bola prenesená drevená kúrna chalupa z r. 1920. V jej izbe sa nachádza výnimočná čierna pec, osadená na vyvrátených smrekových koreňoch. Nad ňou sa sušili byliny. Z nich sa robili maceráty a tinktúry, používané na vąetky zdravotné ťažkosti, presne podľa receptúr odovzdávaných z pokolenia na pokolenie.