Krasno nad Kysucou mPrvá komplexná prírodovedná expozíicia prezentujúca exponáty fauny a flóry severozápadného Slovenska.

„Jedná sa o unikátny projekt, keďže sa na jeho realizácii okrem Kysuckého múzea v Čadci podieľali aj partnerské inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Kysucké múzeum. Spolupráca múzeí pri tvorení novej expozície spočívala predovšetkým zapožičaním čo najširšieho záberu živočíšnych a rastlinných exponátov charakteristických pre Kysuce a širšie okolie, ktorých väčšina sa nachádza v zbierkových fondoch partnerských múzeí.

MAPA